Kontaktujte nás

Kontaktní informace

V případě dalších dotazů týkajících se léčivých přípravků Zovirax či jiných léčivých přípravků společnosti GlaxoSmithKline, nás kontaktujte e-mailem nebo poštou na adrese níže.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s.r.o.

Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 222 001 111
Fax: +420 222 001 444
e-mail: cz.info@gsk.com

Bezpečnost léčiv a hlášení nežádoucích účinků

Bezpečnost léčivé látky je stejně důležitým atributem jako její účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací primárně založeno na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Nahlášené případy umožní odhalit vzácnější neočekávané nežádoucí účinky a kvantitativně zhodnotit očekávané nežádoucí účinky. Bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Případná podezření na nežádoucí účinky našich přípravků nám nahlaste písemně do mailboxu: ch.safety@gsk.com

A_FNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please provide your first name
Please provide your first name
A_CNCTUS_SNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please provide your last name
Please provide your last name
A_EML
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Please provide a valid email address
Please provide a valid email address
A_CNCTUS_TELNO
^[0-9]*$
Please enter a valid mobile number
Please enter a valid mobile number

L_GENERAL

A_MSG
^((?![*+=]).){1,1000}$
Please enter a valid Message
Please provide some details about your enquiry
A_EML_Confirmation
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Please provide a valid email address
Please provide a valid email address

Please accept our privacy statement to continue