Ústa ženy
Ústa ženy

Co je to herpes?

Herpes simplex virus způsobuje častou virovou infekci, která se mezi lidmi šíří blízkým, přímým kontaktem. Herpes simplex virus 1 (HSV-1) je virus, který vede k orálnímu herpesu, neboli oparu na rtu. Jiná forma tohoto viru, HSV-2, vede k pohlavně přenosné chorobě - genitálnímu herpesu.

Prolomte stigma oparu na rtu

Příznaky oparu na rtu

Herpes simplex virus vede typicky k jednomu nebo k mnohočetným puchýřkům na postiženém místě nebo kolem něj. V případě HSV-1 se jedná o bolestivé defekty v ústech nebo o znatelné hrbolky kolem rtů.

Více informací o oparech

Spuštění herpes virové infekce

Pokud se jednou infikujete, herpes simplex virus Vaše tělo už nikdy neopustí. Obvykle do něj pronikne porušenou kůží kolem nebo uvnitř úst.

Po první infekci se herpes simplex virus přemístí z buněk Vaší kůže do Vašich nervových buněk a zůstane tam natrvalo. HSV-1 se schová v nervových buňkách umístěných přibližně na úrovni Vašich spánků.

HSV-1 zůstává nečinný, ale může být znovu aktivován. Tehdy je spuštěn a infikuje buňky kůže. Spouštěči mohou být: stres, nemoc, horečka, operace, expozice na slunci nebo menstruace.

Zjistěte, jak se opar šíří

HSV-1 se šíří dotykem kůže s kůží